فارس/ علی اکبر روح نواز/ مردم استان اردبیل از آیت‌الله رئیسی این مطالبه را دارند که اگر قرار است این استان همچنان بر پایه استدلال‌های غلط گذشته و به‌دلیل برخورداری از پتانسیل کشاورزی از زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی اشتغالزا بی‌بهره بماند، تدابیری اندیشیده شود که لااقل پیش‌نیازهای توسعه و بهره‌وری حوزه کشاورزی، توریسم، معادن و ترانزیت و حمل و نقل ایجاد شود و استان بتواند نقش خود را در منظومه اسناد توسعه ایفا کند

استان اردبیل فردا جمعه میزبان رئیس جمهوری اسلامی ایران است. این هشتمین سفر استانی آیت‌الله رئیسی است که با هدف شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، رفع موانع و مشکلات مردم انجام می‌پذیرد.
طبق اطلاعات رسمی منتشره، استان اردبیل به طور میانگین از نظر شاخص‌های توسعه اقتصادی، صنعتی،‌ فرهنگی و بهداشت و درمان، رتبه ۲۴ را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است؛ آماری که نشان می‌دهد این استان در ردیف مناطق محروم کشور قرار دارد و به‌حق باید در اولویت برنامه‌های توسعه دولت گنجانده شود.
سهم نیم درصدی استان از زیرساخت‌های صنعتی کشور گواه این ادعاست که ادوار دولت‌ها حتی حاضر نشده‌اند حمایت‌ها و مشوق‌های حداقلی را در چارچوب آمایش سرزمین برای توسعه پیش‌نیازهای صنعتی و تولیدی و بر پایه پتانسیل‌های اختصاصی نظیر کشاورزی، توریسم، معادن و ترانزیت انجام دهند و در نتیجه استان اردبیل رتبه‌های ممتاز بیکاری و مهاجرفرستی را کسب کرده است!
به بیانی دیگر عقب‌ماندگی انباشته استان اردبیل محصول سیاست دیرین تبعیض‌آمیز و به غایت غلط دولتهای گذشته است که تصور داشتند با توجیه و بهانه کردن ظرفیت‌های کشاورزی استان و محروم ساختن آن از حداقل‌های توسعه و تمرکزعمده زیرساخت‌های صنعتی مهم همچون صنایع فولادی و پتروشیمی و... در استان‌های مرکزی می‌توانند توسعه پایدار متوازن را در کشور تحقق بخشند.
به‌طوریکه همین اصرار و دستکاری آبی و انتقال حوزه‌های آبی به استان‌های دیگر برای مصارف صنعتی و فقدان نظارت درست و سرمایه‌گذاری بر صنعت کشاورزی و کشت سنتی نه تنها امروز منجر به تنش و بحران آبی شده بلکه الزام می‌نماید که دولت کنونی در راستای شعار و برنامه عدالت‌محور خود، منابع و سرمایه‌های کشور را به طور متوازن و مبتنی بر خرد و دانش در نقاط کشور توزیع کند.
مردم استان اردبیل از آیت‌الله رئیسی این خواسته و مطالبه را دارند که اگر قرار است این استان همچنان بر پایه استدلال‌های غلط گذشته و به‌دلیل برخورداری از پتانسیل کشاورزی از زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی اشتغالزا بی‌بهره بماند، تدابیری اندیشیده شود که لااقل پیش‌نیازهای توسعه و بهره‌وری حوزه کشاورزی، توریسم، معادن و ترانزیت و حمل و نقل ایجاد شود و استان بتواند به شایستگی نقش خود را در منظومه اسناد توسعه ایفا کند.


آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today