باشگاه خبرنگاران/ امروز نیز مانند دیروز موردی از فوتی کرونا در استان بوشهر به ثبت نرسید.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar