باشگاه خبرنگاران/ عضو شورای شهر کرمان گفت: کرمان برای مترو ظرفیت لازم را ندارد و خاک شهر برای اجرای آن مشکل دارد.

محمد امین شمسی، عضو شورای شهر کرمان اظهار کرد: کرمان ظرفیت مترو را ندارد، ولی با سامان دادن به تاکسی ها و اتوبوس ها فضای ترافیکی شهر کمتر می شود.
وی بیان کرد: کرمان ظرفیتش برای بی ار تی خوب است که امیدواریم  اجرا شود؛ اما کرمان برای مترو ظرفیت لازم را ندارد و خاک کرمان برای اجرای آن مشکل دارد.
شمسی ادامه داد: برای شهری تاریخی نگاه بصری به بناها جلوه بیشتری دارد که متاسفانه آن زیبایی که کرمان به آن نیاز دارد لحاظ نشده است و البته باید طراحی شود تا گردشگران به مناطق دیدنی کرمان مانند سیرج، شهداد، کوهپایه و غیره نیز بروند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar