صدا و سیما/ لامرد با داشتن اقلیم طبیعی، دارای شرایط بسیار خوبی برای پرورش زنبور عسل است.
 
سهیلی، مسئول اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی لامرد بیان داشت: اقلیم آب و هوایی شهرستان لامرد مهیای پرورش زنبورعسل است و هرساله زنبوردارانی از استان‌های فارس، کهگیلویه و بویر احمد و اصفهان برای زمستان گذرانی به شهرستان لامرد کوچ می کنند..
سهیلی افزود: امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته ۶۵ زنبوردار با ۲۷ هزار کلنی زنبور عسل به شهرستان لامرد آمده اند.
این زنبورداران با دریافت مجوز اسکان از اداره بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی شهرستان لامرد عمدتاً در بخش‌های علامرودشت و مرکزی استقرار می یابند و اوایل فروردین ماه از شهرستان  لامرد خارج می شوند.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online