ایلنا/ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با اشاره به اینکه برای حذف اساسی خطر در هر نقطه حادثه خیز چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: نقطه حادثه خیز در سال ۹۵ در استان شناسایی شد که ۱۴ نقطه متعلق به غرب استان است.

منصور کیایی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان بیان کرد: ۱۹ نقطه حادثه خیز در سال ۹۵ در استان شناسایی شد که ۱۴ نقطه متعلق به غرب استان است.
وی با اشاره به اینکه سه نقطه حادثه خیز تاکنون رفع خطر شده اند، تصریح کرد: سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان تاکنون برای ایمن سازی نقاط حادثه خیز هزینه شده است.
کیایی ادامه داد: هفت میلیارد تومان اعتبار ملی مجددا برای رفع خطر نقاط حادثه خیز غرب استان اخد شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال، پنج نقطه حادثه خیز غرب استان رفع خطر شود.
وی یادآور شد: برای حذف اساسی خطر در هر نقطه حادثه خیز، چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today