ر.یداد ایران/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: رعایت پروتکل ها در استان کرمان حدود ۴۳ درصد و لازم است توجه ویژه ای به این مسئله بشود و با توجه به اینکه نگرانی از وضعیت بیماری در کشور و روند صعودی یا توقف شیب نزولی وجود دارد، باید این وضعیت را مدیریت و موارد بهداشتی را رعایت کرد.

حمیدرضا رشیدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: روند بیماری کرونا در استان کرمان رو به نزول است؛ اما شیب نزولی خیلی کند است و در واقع می توان گفت تقریبا وضعیت ثابت است و روند بستری ها و سرپایی ها ثابت مانده و شیب نزولی قابل توجهی نداشته ایم.
وی افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی در استان کرمان ضعیف است و به خوبی اصول بهداشتی رعایت نمی شود.
رشیدی نژاد تصریح کرد: رعایت پروتکل ها در استان کرمان حدود ۴۳ درصد و لازم است توجه ویژه ای به این مسئله شود و با توجه به اینکه نگرانی از وضعیت بیماری در کشور و روند صعودی یا توقف شیب نزولی وجود دارد، باید این وضعیت را مدیریت و موارد بهداشتی را رعایت کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: مدیریت شرایط، بستگی به رعایت پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون دارد. ضمن اینکه به صورت هفتگی سه تا چهار درصد به جمعیت واکسن نوبت اول و دوم در استان اضافه می شود.
وی با اشاره به اینکه مرگ و میر بیماران کرونایی در هفته گذشته در استان کرمان نسبت به هفته قبل از آن کاهش یافته، افزود: برخی از شهر از وضعیت کمرنگ بودن خارج شده اند و تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور بیشتر شده است.
رشیدی نژاد در ادامه بیان کرد: تاکنون نزدیک به یک میلیون ۸۴۰ هزار نفر در استان کرمان دوز اول و قریب به ۹۸۰ هزار دز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و در کل استان ۷۲ درصد نوبت اول و نزدیک به ۳۳ درصد نوبت دوم واکسیناسیون انجام شده است.
وی تصریح کرد: میزان واکسیناسیون در استان متفاوت و در شرق استان آمار کمتر است و بعضا به شرایط اقلیمی و فرهنگی هر منطقه برمی گردد که از روسای دانشگاه ها و ائمه جمعه درخواست کرده ایم برای ترغیب مردم به واکسیناسیون اقدام کنند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar