تسنیم/ معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی شیراز از ورود روند تحقیقات پرونده فساد در شرکت عمران صدرا  به مراحل جدید پس از دستگیری متهمان خبر داد.

افشین محمدی دره شوری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی شیراز با بیان اینکه در پرونده شرکت عمران صدرا  9 تن از جمله 3 مسئول و 6 تن از مرتبطان با معاملات احضار و با قرار تأمین قانونی در بازداشت هستند، اظهار داشت: در ادامه تحقیقات و پس از بررسی اتهام تبانی‌های صورت گرفته در معاملات تحقیقات دادسرا وارد ابعاد جدیدی از جرائم از جمله ارتشاء شده است.
معاون دادستان شیراز گفت: تحقیقات در پرونده مذکور در شعبه ویژه دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز در حال تکمیل است و جوسازی افراد در فضای مجازی هیچ تأثیری در اراده مقام قضایی در رسیدگی قاطع به پرونده های فساد نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اعلام اسامی افراد مطابق قانون تا پیش از صدور و قطعیت حکم ممنوع است و افرادی که اقدام به انتشار اطلاعاتی از جمله ذکر اسامی در مورد پرونده‌های قضایی می‌کنند مطابق قانون مجرم شناخته می‌شوند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: تلاش هدفمند برخی افراد در جهت حمایت از متهمان فساد تأمل برانگیز است و این موضوع نیز می‌تواند از سوی مقام قضایی مورد بررسی، تحقیق و پیگیری  قضایی قرار گیرد.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online