مهر/ رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: ظرفیت‌های درمانی در شهر اصفهان باید افزایش یابد و شیوع کرونا اهمیت این موضوع را ملموس‌تر کرد.

کامران منتظری، رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دولتی موجود در اصفهان پاسخگوی نیاز شهروندان نیست، اظهار کرد: همچنین از سوی دیگر باید توجه داشت که طی ۳۰ سال گذشته نیز آن طور که باید برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برنامه‌ریزی نشده است.
وی با بیان اینکه دوران کرونا ضعف‌های زیرساختی در حوزه درمان را بیشتر نمایان ساخت، افزود: بیماران زیادی تحت تأثیر درگیری مراکز درمانی با کرونا از درمان جاماندند و اگر ظرفیت بهتری در شهر بود این اتفاق نمی‌افتاد.
رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه جراحی‌های محدود راهکار توسعه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی است، ادامه داد: توسعه این بخش در همه شهرهای کشور و به ویژه اصفهان که گردشگری سلامت را نیز در دستور کار دارد باید توسعه یابد.
وی اضافه کرد: انتظار ما افزایش مراکز جراحی‌های محدود است، چراکه با این امر نیازهای درمانی شهروندان را در کشور تأمین خواهیم کرد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today