صدا و سیما/ رئیس اداره راه و شهرسازی طالقان گفت: ۲۰ هزار متر مربع از زمین های طالقان در 6 ماهه اول سال رفع تصرف و به اراضی دولت باز گردانده شد.

عسگری، رئیس اداره راه و شهرسازی طالقان اظهار کرد: رفع تصرف زمین‌های طالقان شامل ۱۱ قطعه زمین به مساحت ۲۰ هزار ۱۱۲ متر مربع در اراضی ملی در مناطق مختلف طالقان توسط اشخاصی حقیقی بوده که اقدام به شخم زنی، فنس کشی، احداث بنا و آماده سازی زمین کرده بودند.
وی افزود: در ۶ ماهه ابتدای سال مقدار تقریبی ۲۰ هزار مترمربع(۲ هکتار) از اراضی ملی که از سوی سودجویان تصرف شده بود با پیگیری‌های انجام شده رفع تصرف شده و به وضع سابق برگشت.
عسکری ارزش تقریبی این اراضی را بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال  دانست و گفت: کسانی که شاهد تعرض به اراضی دولتی هستند با تماس با شماره تلفن سامانه‌ای ۱۶۵۶ دست سودجویان را از اموال دولت کوتاه کنند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday