صدا و سیما/ رنگ بندی جدید نشان می‌دهد آمار شهر‌ های نارنجی و قرمز در حال افزایش است.

شهرستان آوج از وضع آبی به نارنجی رسید. 
قزوین دیگر شهرستان نارنجی استان است.
هرچند پرتکل‌ها در این دو شهرستان رعایت نشده، اما بوئین زهرایی‌ها و تاکستانی ها، با رعایت شیوه نامه‌ها از وضع نارنجی به زرد رسیدند.
البرز و آبیک هم پیش از این در وضع زرد قرار گرفته بودند.
البته نباید دلخوش به این آمار باشیم، کرونا از هر فرصتی برای صید بیشتر استفاده می‌کند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today