اهل کاشانم/ ریٔیس اداره هواشناسی شهرستان کاشان از ورود نخستین سیستم بارشی به این منطقه خبر داد.

عباس ارغوانی، ریٔیس اداره هواشناسی شهرستان کاشان اظهار کرد: نخستین سیستم بارشی وارد منطقه کاشان می شود و عمدتا نوار کوهستانی نیاسر، برزک، قمصر و مناطق مشکات را تحت پوشش قرار می‌دهد.
وی ضمن اشاره به طولانی شدن دوره خشکسالی و کاهش محسوس منابع آبی، افزود: اگرچه این بارش ها چشمگیر نیستند؛ اما می تواند نویدبخش آغاز دوران بارشی باشد و بخشی از کمبود آب طی سال گذشته زراعی در مناطق دشت و کوهستانی کاشان را جبران کند.
ریٔیس اداره هواشناسی شهرستان کاشان ضمن اشاره به وزش باد شدی و نسبتا شدید در این منطقه، ابراز کرد: بر اساس پیش بینی وزش باد گلخانه داران باید تمهیدات لازم نسبت به استحکام سازی گلخانه خود داشته باشند و سایر افراد مرتبط با سازه و داربست نیز نسبت به استحکام سازی آن اقدام کنند.
وی ضمن اشاره به حداقل و حداکثر دما در منطقه کاشان، گفت: در مناطق دشتی حداقل دما هفت درجه و حداکثر دما نیز ۲۳ الی ۲۴ درجه سانتی گراد است و در مناطق کوهستانی نیز حداقل دما به زیر چهار درجه سانتی می رسد و در برخی از مناطق نیز دمای زیر صفر درجه نیز دور از انتظار نیست.
ارغوانی با بیان اینکه باد شدید بیشتر در مناطق جنوبی منطقه کاشان و بخش قمصر پیش بینی می‌شود، تصریح کرد: وزش باد نسبتا شدید نیز در کاشان پیش بینی می‌شود و جهت آن جنوب غربی به غربی است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today