ایسنا/ معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری بندرعباس گفت: برگزاری هرگونه مراسم در شهرستان باید با مجوز مرکز بهداشت باشد و برپایی هرگونه تجمع بدون مجوز مرکز بهداشت ممنوع است.

فرزاد ابراهیمی، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری بندرعباس اظهار کرد: با توجه به تزریق واکسن در بین شهروندان از میزان این بیماری کمتر شده است اما توصیه می‌شود کسانی که تاکنون اقدام به تزریق واکسن نکرده اند هرچه سریعتر واکسینه شوند تا با افزایش پوشش واکسیناسیون شاهد کمتر شدن این بیماری باشیم.
وی اظهار کرد: تمامی دست اندرکاران و شهروندان باید تلاش کنند که چرخه انتقال بیماری کم و کمتر شود و تنها راه تحقق این موضوع، رعایت موازین بهداشتی است.
معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری بندرعباس با اشاره  برگزاری مراسمات در سطح شهرستان عنوان کرد: برگزاری هرگونه مراسم در شهرستان باید با مجوز مرکز بهداشت باشد و برپایی هرگونه تجمع بدون مجوز مرکز بهداشت ممنوع است.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today