ایرنا/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸ حلقه چاه آب فاقد مجوز در این استان پر شد که این اقدام صرفه جویی بیش یک هزار مترمکعب آب‌های زیر زمینی را فراهم کرد.

اسماعیل افشاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان اظهار کرد: از سال ۹۸ تا کنون در استان زنجان چهار هزارو ۱۰ حلقه چاه فاقد مجوز قانونی پر شده است.
وی تاکید کرد: با پرشدن این تعداد چاه از استخراج غیرقانونی بیش از ۲۱۶ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ گروه گشت و بازرسی در خصوص جلوگیری از اضافه برداشت آبهای زیرزمینی، حفاری و تجهیزات حفاری فعال شده اند.
افشاری به احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای استان اشاره و اظهار کرد: برای تحقق این مهم در استان ۱۱۰ دستگاه کنتور حجمی هوشمند در چاه های مجاز استان به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب زیرزمینی نصب شد.
وی خاطرنشان کرد: ۳۶۲ فقره پروانه بهره برداری در استان زنجان با حجم پنج میلیون و ۳۱ مترمکعب صرفه جویی در آب تعدیل شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: با تامین و راه اندازی گروه های گشت و بازرسی به منظور فعالیت در حوزه عملکرد استان هشت دستگاه حفاری و تجهیزات حفاری غیرمجاز توقیف شد.
 
  
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today