باشگاه خبرنگاران/ امروز موردی از فوتی کرونا در استان بوشهر به ثبت نرسید و تعداد قربانیان بر روی عدد یک هزار و ۹۹۵ نفر ثابت ماند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar