خبرگزاری علم و فناوری/ یکی از مشکلات مهم مردم صبور شهر شادگان در استان خوزستان انباشت زباله در نقاط مختلف شهر است.

این زباله ها در نقاط مختلف شهر وجود دارند ولی در برخی از نقاط به دلیل انباشت بیش از حد جلوه نازیبایی را برای این شهر جنوبی نمایان کرده است.
علاوه بر چهره زشتی که انباشت زباله به وجود آورده است، این مسئله می تواند مشکلات دیگری از جمله مشکلات بهداشتی را برای اهالی شادگان در پی داشته باشد.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today