صدا و سیما/ طبق گزارش میدانی خبرنگار صداوسیما سوخت گیری در پمپ بنزین‌های سمنان به علت قطع بودن سامانه هوشمند سوخت انجام نمی‌شود.

بیش از یک ساعت از این اختلال سامانه ای می گذرد و هنوز خبری از راه اندازی دوباره سیستم منتشر نشده است.
مدیرعامل شرکت توزیع پخش فراورده های نفتی گفت: در هر شهرستان یک تا دو جایگاه برای سوخت گیری خودروها آماده است.
عرب عامری افزود: مردم سمنان می توانند به جایگاه سوخت پیوندی و شرکت نفت، در شاهرود به جایگاه شاهوار و افق، در دامغان به جایگاه عیدان و رازی مراجعه کنند.
به گفته وی هم استانی ها در شهرستان گرمسار می توانند در جایگاه خلیج فارس و در میامی در جایگاه ستاره سهیل سوخت گیری کنند.
وی گفت: در این جایگاه ها سوخت هم به صورت سهمیه ای و هم به صورت آزاد ارائه می شود.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today