باشگاه خبرنگاران/ مدیر شبکه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: با اجرای طرح خانه به خانه میزان واکسیناسیون در بویین زهرا افزایش یافته است.

علیجانی مدیر شبکه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به افزایش ۵۶ درصدی واکسیناسیون در بویین زهرا اظهار کرد: این میزان افزایش به علت اجرای طرح خانه به خانه در بخش مرکزی بویین زهرا بوده است.
وی علت کاهش مراجعه برای تزریق واکسن در برخی از مناطق استان را باور‌های غلطی دانست که از اخبار و تبلیغات نادرست عده‌ای در فضای مجازی نشات گرفته است.
مدیر شبکه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: تزریق دز سوم واکسن کرونا برای کادر درمان و بهداشت در حال انجام است.
علیجانی افزود: با توجه به اینکه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به فضای‌های خود نیاز دارند تعداد مراکز واکسیناسیون استان کاهش یافته است.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today