مهر/ وزیر بهداشت طی حکمی سید جواد پورنقی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب کرد.

طی حکمی وزیر بهداشت، سید جواد پورنقی را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب کرد.
پورنقی از خانواده معظم ایثارگران و برادر شهید، فوق تخصص گوارش و کبد و استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است.
وی عضویت در شورای مرکزی و هیأت اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی، عضو شواری مرکزی بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، معاون درمان و عضویت در هیأت امنای دانشگاه، عضو انجمن گوارش و کبد ایران، عضویت در شورای پژوهشی علوم پزشکی استان را در کارنامه کاری خود دارد.
پیش از این سید احمد هاشمی ریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را عهده‌دار بود.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today