روابط‌عمومی علوم‌پزشکی اراک/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۹۱ هزار و ۳۶۸ دانش‌آموز استان مرکزی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک به غیر از دانشکده ساوه و خمین، واکسن کرونا دریافت کردند.

سیدمحمد جمالیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: ۷۱ درصد از دانش‌آموزان گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک با دریافت واکسن کرونا  تاکنون در برابر این ویروس ایمن سازی شدند.
وی تاکید کرد:  از ۴۹ هزار و ۷۶۱ دانش آموز واجد شرایط اراک، ۳۶ هزار و ۴۸ نفر دُز اول و ۲۰۳ نفر دُز دوم، از ۲ هزار و ۵۴۶ دانش آموز واجد شرایط  فراهان، ۲ هزار و ۲۴۰ نفر دُز اول و ۱۰۴ نفر دُز دوم، از پنج هزار و ۲۶۲ دانش آموز واجد شرایط خنداب، چهار هزار و ۴۰۷نفر دُز اول و ۱۶۱ نفردُز دوم واکسن کرونا دریافت کردند.
رئیس دانشگاه علوم پپزشکی اراک بیان کرد:  همچنین از یک‌هزار و ۳۴۳ دانش آموز واجد شرایط آشتیان، هزار و ۱۰۰ نفر دُز اول و ۸۷ نفر دُز دوم و از هزار و ۷۹۹ دانش آموز واجد شرایط تفرش،یک هزار و ۴۶۶ نفر دُز اول و ۹۲ نفر دُز دوم را دریافت کرده‌اند.
جمالیان ادامه داد: در همین راستا از  پنج هزار ۳۷۰ دانش آموز واجد شرایط دلیجان، ۴ هزار و ۲۹۰ نفر دُز اول و ۲۳۵ نفر دُز دوم، از ۱۰ هزار و ۶۵۶ دانش آموز واجد شرایط شازند، ۸ هزار و ۵۱۰ نفر دُز اول و ۷۹۴ نفر دُز دوم، از ۳ هزار و ۶۶۹ دانش آموز واجد شرایط کمیجان، ۲ هزار و ۸۹۵ نفردُز اول و ۲۰۳ نفر دُز دوم و از ۴ هزار و ۷۸۵ دانش آموز واجد شرایط محلات، ۳ هزار و ۷۱۶ نفر دُز اول و ۱۹۰ نفر دُز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.
وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت  شکننده و ناپایدار کنونی استان و  قرمز شدن مجدد شهرستان‌های زرندیه، تفرش و آشتیان، احتمال افزایش شمار مناطق پرخطر کرونا در استان بالا است بنابراین رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی امری ضروری است و از تمام افرادی که به هر دلیلی موفق به دریافت واکسن نشده‌اند، انتطار می‌رود که در اسرع وقت به مراکز مربوطه مراجعه  کنند و با تزریق واکسن در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا سهیم شوند.
 
  

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today