مهر/ مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان از برگشت ۱۴۵ جایگاه سوخت استان کرمان به مدار خبر داد.

محسن اسماعیلی، مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۵ جایگاه سوخت در استان کرمان به صورت دستی به مدار برگشته است.
وی گفت: بنزین در این جایگاه‌ها با نرخ سه هزار تومان عرضه می‌شود.
اسماعیلی بیان کرد: در حال حاضر سوخت گیری در یک جایگاه سوخت استان کرمان با کارت سوخت انجام می‌شود.
مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان بیان کرد: تیم‌های نظارتی در جایگاه‌های سوخت استان حضور داشته و به تدریج تمامی جایگاه‌ها در مدار قرار می‌گیرند.
وی گفت: در مجموع ۲۷۷ جایگاه سوخت در استان کرمان وجود دارد که ۶۹ جایگاه در ناحیه مرکزی(کرمان، بردسیر و رابر) قرار دارد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar