مهر/ جایگاه های سوخت شهر ایلام در حال ارائه بنزین به مردم هستند

در حال حاضر از مجموع ۴۸ جایگاه سوخت استان تاکنون بیش از ۲۶ جایگاه راه اندازی و در حال فعالیت هستند، به طوری که در تمامی شهرستان‌های ایلام امکان عرض سوخت مهیاست.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/