ایرنا/ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان گفت: ۶ جایگاه سوخت استان پس از تلاش کارشناسان به حالت عادی بازگشته و بنزین به نرخ سهمیه‌ای دولتی لیتری ۱۵ هزار ریال در آنها توزیع می‌شود.

علی اکبر عرب‌عامری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان اظهار کرد: تعداد محدودی نازل در ۶ جایگاه سوخت استان سمنان به منظور تامین نیاز متقاضیان بنزین به نرخ دولتی عرضه می‌کند و اکنون برای تمام نازل‌ها در جایگاه‌ها این امکان وجود ندارد.
وی ادامه داد: چهار جایگاه عرضه سوخت در شاهرود، یک جایگاه در سمنان و یک جایگاه در گرمسار بنزین به نرخ دولتی توزیع می‌کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان بیان کرد: جایگاه عرضه سوخت افق، انقلاب، شاهوار و عبدالباقی نعیمی در شاهرود، جایگاه پیوندی در سمنان و جایگاه خلیج فارس در گرمسار هم‌اکنون بنزین لیتری ۱۵ هزار ریال(نرخ دولتی) عرضه می‌کنند.
عرب‌عامری تصریح کرد: ۴۳ جایگاه عرضه گاز سی ان جی در استان سمنان وجود دارد که تمام جایگاه‌ها برای ارائه خدمات به متقاضیان فعال است.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر ۲ تا چهار نازل در جایگاه‌ استان سمنان به منظور عرضه سوخت با نرخ آزاد فعال است، تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان بتوان در تمام جایگاه‌های سوخت استان بنزین به نرخ دولتی توزیع شود.
 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان خاطرنشان کرد: قطعی سرور شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان عامل اختلال در عرضه بنزین است.
عرب‌عامری تصریح کرد: برای تامین بنزین و نفت‌گاز در جایگاه‌های سمنان مشکلی نیست و فرآورده سوختی شامل بنزین و گازوئیل به میزان کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌ها وجود دارد.
وی اظهار کرد: شایعات مربوط به افزایش قیمت سوخت بی‌اساس است و نقص فنی سامانه عرضه سوخت دچار اختلال شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان گفت: رانندگان به منظور جلوگیری از شلوغی و ازدحام در جایگاه‌های سوخت در صورت عدم نیاز از مراجعه به جایگاه‌ها تا عادی شدن شرایط پرهیز کنند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today