حوزه/ سامانه بارش رحمت الهی ،جمعه وارد استان لرستان خواهد شد.

 اعلام پیش بینی کارشناسان اداره کل هواشناسی استان لرستان، سامانه بارش رحمت الهی، روز جمعه وارد استان لرستان، خواهد شد.
این سامانه موجب آبگرفتگی معابر و افزایش روان آب های سطحی خواهد شد.
افزایش پوشش ابر و وزش باد پدیده غالب آسمان لرستان در روزهای اخیر است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy