فارس/ کارخانه خمیرمایه ناغان به دلیل ایجاد آلودگی زیست‌محیطی با پیگیری اداره کل محیط‌زیست و به دستور مقام قضایی، تعطیل خواهد شد.

کارخانه خمیرمایه ناغان به دلیل ایجاد آلودگی زیست‌محیطی با پیگیری اداره کل محیط‌زیست استان و به دستور مقام قضایی، تعطیل خواهد شد.
شهرام احمدی در این خصوص گفت: با پیگیری اداره محیط‌زیست شهرستان کیار، و شکایت به دادگاه عمومی بخش ناغان، مقام قضایی اقدام به صدور حکم مبنی بر تعطیلی تمام فعالیت‌های کارخانه مذکور را صادر کرده است.
مدیرکل محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با تایید حکم دادگاه ناغان توسط دادگاه تجدیدنظر استان، رای صادره قطعی شده و به محض ارجاع پرونده به اجرای احکام دادگاه ناغان، تعطیلی کارخانه فوق‌الذکر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
گفتنی است؛ کارخانه خمیرمایه ناغان با وارد کردن پساب خود به محیط‌زیست و رودخانه همجوار، آلودگی‌هایی ایجاد کرده بود و مدیران این کارخانه چندین سال است که برخلاف وعده‌های داده شده نتوانستند مشکل مربوطه را حل کنند.


آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday