باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین کیفیت هوای کلانشهر مشهد در روز پنجشنبه ششم آبان ماه در وضعیت سالم قرار دارد.

تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان داشت: میانگین کنونی کیفیت هوای مشهد ۷۰ ای.کیو.آی و نشانگر هوای سالم است.
او با بیان این که کیفیت هوا در ۲ منطقه امامیه و سجاد مشهد پاک گزارش شده است، افزود: کیفیت هوا در ۲۱ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا نیز سالم گزارش شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today