تسنیم/ بانوی کار آفرین ایلامی خواستار حمایت بیشتر مسؤولان این استان ایلام از صنعت سفال‌گری شد.

بیکاری جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده در مشاغل خاص جوانان را بر آن داشته است تا خود آستین همت را بالا زده و با ایجاد کارگاه‌های کوچک اشتغالزایی را محقق و خود و دیگران را نیز مشغول و برای آنان زمینه اشتغال فراهم کنند.
خانم مصطفایی از جوانان ایلامی تحصیل کرده در رشته صنایع دستی است که با کمترین امکانات کارگاهی زده است تا بتواند برای خود و چندین نفر هم ایجاد اشتغال کند.
این بانوی کار آفرین حمایت مسئولین را موجب رونق درآمد و گسترش کارگاه خود می داند و می‌گوید؛ اگر مسئولان به کارگاه‌های خود اشتغالی کمک کنند می توانند در کاهش میزان بیکاری جوانان نقش آفرین باشند.
وی در ادامه توسعه کارآفرینی بدون حمایت دولت امکان ناپذیر نیست، انتظار ما از مسئولان استان ایلام این است که از کار آفرینان حمایت مالی کنند تا گره‌های موجود در راه کارآفرینان باز شود.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/