باشگاه خبرنگاران/ دو مرکز تولید مشروبات الکلی با پیگیری اطلاعاتی و اقدام نیرو‌های ویژه بسیج در قم شناسایی شد.

با پیگیری شبکه اطلاعاتی بسیج و اقدام نیرو‌های ویژه بسیج و با دستور قضایی دو مرکز تولید مشروبات الکلی در قم شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.
در این عملیات چهار هزار و ۵۰۰ لیتر مشروب الکلی و ۴ دستگاه تولید مشروبات کشف و تحویل مقام قضایی شده است.
همچنین یکی از منازل در این رابطه به  دستور مقام  قضایی پلمب شد.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday