باشگاه خبرنگاران/ اعضای بدن یکی از نیروی خدمات شهری شهرداری کرج که دچار عارضه مرگ مغزی شده بود، به چند بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

اعضای بدن جعفر الاداغلو شهروند ۴۰ ساله کرجی و نیروی خدمات شهری شهرداری که دچار عارضه مرگ مغزی شده بود به چند بیمار جان دوباره‌ای بخشید.
عمل پیوند اعضا روز گذشته سوم آذرماه در بیمارستان سینا(تهران) انجام شد و این عمل خداپسندانه نجات‌بخش جان بیماران نیازمند عضو شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday