مهر/ جشنواره پخت آش رشته با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، در محل فرهنگسرای شهروند بجنورد مرکز استان خراسان شمالی برگزار شد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today