ایرنا/ مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تامین زمین برای پنج هزار متقاضی واجد شرایط در طرح جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: احداث یک‌هزار واحد از این تعداد آغاز شده و ۵۰۰ واحد آن در مرحله نازک کاری است.

محبوب حیدری، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: سهمیه استان در قالب طرح جهش تولید مسکن ۸۰ هزار واحد برای چهار سال است و میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان شهرهای بزرگ ۴۰۰ میلیون تومان و دیگر شهرستان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان است.
استاندار اردبیل نیز در این جلسه بر اعمال اصول شهرسازی و  انجام کارشناسی‌های لازم در انتخاب زمین و اجرای طرح ملی جهش تولید مسکن تاکید کرد.
سید حامد عاملی گفت: انتخاب زمین، دسترسی سریع به زیرساخت‌‍ها، پیش‌بینی فضا برای کاربری‌های مختلف عمومی، خیابان و فضای سبز از جمله موارد مهمی است که باید مد نظر دستگاه‌های متولی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: توسعه فضای شهری و مسکونی باید متناسب با طرح مطالعاتی توسعه شهر انجام و بدون انفصال واحدهای احداث شده در امتداد شهر باشد.
استاندار اردبیل برنامه ریزی اولیه در خصوص تامین زمین، تامین تقاضای اقشار مختلف از جمله معلمان، خبرنگاران و کارگران را مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است دستگاه‌های متولی برنامه مشخصی در خصوص تامین زمین، وضعیت واگذاری و شرایط مختلف احداث از جمله پیمانکاری و یا تجمیعی را ارایه دهند.
عاملی پرهیز از اخذ زمین‌های دستگاههای دولتی برای اختصاص به این طرح را مورد تاکید قرار داد و گفت: تامین زمین برای این واحدها باید از روش‌های مختلف با همکاری وزارت راه و شهرسازی از جمله تغییر کاربری زمین‌های غیرقابل کشت و بایر چسبیده به محدوده شهرها و روستاها انتخاب شود.
رئیس شورای مسکن استان با اشاره به تقاضای مسکن در جامعه، تامین زمین بر اساس اصول و کارشناسی‌های فنی و الحاق و تغییر کاربری آن را یادآور شد و بیان کرد: با ورود کارشناسی به این موضوع از بروز اقدامات نسنجیده و ساخت و سازهای نامتعارف که چهره شهر و روستاها را مخدوش می کند، باید جلوگیری شود.
استاندار اردبیل در ادامه با تاکید بر توجه به فضاهای سبز و عمومی در اجرای طرح ملی جهش تولید مسکن، افزود: در حال حاضر شهر اردبیل به لحاظ سرانه فضای سبز پایین‌تر از استاندارد کشوری بوده و لازم است در این طرح به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.
 
  
  

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today