ایسنا/ رئیس اداره منابع طبیعی بویراحمد از دستگیری و زندانی شدن عامل قطع ۲۹ اصله درخت بلوط کهنسال در این شهرستان خبر داد.

عباس حسن زاده، رئیس اداره منابع طبیعی بویراحمد در رابطه با جزئیات این خبر گفت: عصر روز شنبه ششم آذر ماه گزارش قطع درخت در روستای گنجه ای بزرگ شهرستان بویراحمد دریافت کرده ایم.
وی افزود: پس از دریافت این گزارش به همراه معاون دادستان مرکز استان از منطقه مذکور بازدید به عمل آمد که طی تحقیقات صورت گرفته متخلف شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: در انبار منزل این فرد متخلف قطعات ۲۹ اصل درخت کهنسال بلوط کشف و ضبط شد.
حسن‌زاده تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته بر روی قطعات درختان کشف شده، این درختان کهنسال و حدود ۲۰۰ ساله بودند.
وی ادامه داد: طبق قانون متخلف جریمه قطع درختان را پرداخت خواهد کرد و همچنین سه برابر این میزان جزای نقدی باید به صندوق دولت نیز پرداخت کند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد عنوان کرد: اداره منابع طبیعی با هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی با متخلفان متعرض آن به منابع طبیعی و جنگلها طبق قانون برخورد جدی و قاطع خواهد داشت، با کسی تعارف ندارد و مماشات نخواهد کرد.
حسن زاده در پایان از دستگاه قضایی که در راستای حفظ وصیانت عرصه های ملی و منابع طبیعی و جنگل‌های همکاری لازم را دارند، تقدیر و تشکر کرد.

عامل قطع ۲۹ اصله درخت کهنسال ساله در شهرستان بویراحمد روانه زندان شد

عامل قطع ۲۹ اصله درخت کهنسال ساله در شهرستان بویراحمد روانه زندان شد

عامل قطع ۲۹ اصله درخت کهنسال ساله در شهرستان بویراحمد روانه زندان شد

عامل قطع ۲۹ اصله درخت کهنسال ساله در شهرستان بویراحمد روانه زندان شد

عامل قطع ۲۹ اصله درخت کهنسال ساله در شهرستان بویراحمد روانه زندان شد

عامل قطع ۲۹ اصله درخت کهنسال ساله در شهرستان بویراحمد روانه زندان شد

عامل قطع ۲۹ اصله درخت کهنسال ساله در شهرستان بویراحمد روانه زندان شد

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today