باشگاه خبرنگاران/ کارشناس محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۴۴ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۷۳، استانداری با شاخص ۱۵۶، جِی با شاخص ۱۷۱، بزرگراه خرازی و خیابان فرشادی با شاخص ۱۵۷ ناسالم برای عموم شهروندان(قرمز) است.
وی اضافه کرد: شاخص هوا در ایستگاه خیابان باهنر با میانگین ۱۳۹، میرزا طاهر با ۱۲۸، پروین با ۱۴۵، رودکی با ۱۱۹، رهنان با ۱۲۶، فیض با ۱۳۴، کاوه با ۱۳۷ و ورزشگاه میثاق با ۱۱۴ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد. کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: امروز شاخص هوای شهر سگزی با شاخص ۱۲۵ و شاهین‌شهر با شاخص ۱۱۵ ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه با شاخص ۷۵ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به سبب استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان و کاهش محسوس دما و مه صبحگاهی غلظت آلاینده‌های جوی به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله کلانشهر اصفهان افزایش یافته است و این شرایط تا پایان هفته ادامه دارد.
با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا توصیه می‌شود شهروندان به ویژه گروه‌های آسیب پذیر((سالمندان، کودکان کمتر از 5 سال و بیماران قلبی و ریوی) از تردد غیر ضروری در سطح شهر بپرهیزند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today