صدا و سیما/ بیش از ۹۰ درصد پایگاه‌های واکسیناسیون شهرستان رشت امروز برای تزریق نوبت سوم واکسن کرونا به شهروندان بالای ۶۰ سال درنظر گرفته شده است.

مرکز بهداشت شهرستان رشت اعلام کرد: امروز ۱۹۱ پایگاه از ۲۰۷ پایگاه واکسیناسیون شهرستان رشت ، به تزریق نوبت سوم واکسن کرونا به شهروندان بالای ۶۰ سال در این شهرستان اختصاص یافته است.
۱۸۶ پایگاه شهرستان رشت امروز به تزریق نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم، ۲۸ و ۳۰ پایگاه به تزریق نوبت اول و دوم واکسن آسترازنکا و ۴ مرکز هم به تزریق نوبت اول واکسن پاستوکوک اختصاص یافته است.
همچنین امروز نوبت اول و دوم واکسن برکت در ۸ مرکز واکسیناسیون و نوبت اول واکسن اسپایگوژن هم در ۱۴ پایگاه شهرستان رشت تزریق می‌شود.

آخرین خبر گیلان در اینستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today