صدا و سیما/ معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد گفت: ۳۵ در صد افراد بالای ۶۰ سال استان دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

مسعود شریفی، معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد، اظهار کرد: دز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای شصت سال و کلیه افرادیکه که اولویت اول واکسیناسیون در استان بوده اند مانند کادر درمان، آسایشگاه ها و جانبازان بالای هفتاد درصد انجام می شود. 
وی ادامه داد: تاکنون ۳۵ درصد افراد بالای شصت سال دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد از افراد بالای شصت سال و افرادیکه در اولویت اول واکسن کرونا بوده اند و چهار ماه از دریافت دز دوم آنها گذشته است خواست تا جهت دریافت دز سوم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

 

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today