ایلنا/ پرستار بخش «آی سی یو» بیمارستان رازی قائمشهر درگذشت.

میثم بریجانی پرستار بخش «آی سی یو» بیمارستان رازی قائمشهر درگذشت. 
این پرستار حین انجام کار و هنگام انتقالِ بیمار به مشهد دچار ایست قلبی شد و درگذشت.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today