رکنا/ فردی 24 ساله پس از آزادی از زندان عموی خود را به قتل رساند.

جوان 24 ساله پس از آزادی از زندان عموی 40 ساله خود را با ضربات چاقو در شهر کرمانشاه به قتل رساند.
علت این حادثه اختلافات خانوادگی عنوان شده است.
این متهم پس از وقوع قتل متواری و پلیس برای دستگیری وی درحال تلاش است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today