صدا و سیما/ هوای مشهد در سومین روز پیاپی امروز ناسالم است.

براساس اطلاعات دریافتی از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد  مقدس، کیفیت هوای امروز در کلانشهر مشهد با ادامه افزایش آلودگی برای سومین روز پیاپی در وضع هشدار قرار گرفته است.
براین اساس شاخص کنونی کیفیت هوای مشهد ۱۲۶ ای. کیو. آی و نشانگر وضع هشدار است.
شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنای وضع پاک هوا و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی به معنای وضع سالم هوا است.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی نیز به معنای آلوده برای همه سنین است.
شاخص کلی کیفیت هوا از ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی هوا را در وضع اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ در وضع بحرانی قرار می‌دهد.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today