ایمنا/ هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای استان اصفهان در هشتم آذرماه تا ۲۴ ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد
شرق اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد
نجف‌آباد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد
کاشان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد با احتمال بارش خفیف / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد
مبارکه: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد
شهرضا: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد
دولت‌آباد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد و احتمال بارش پراکنده باران / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد
خوانسار: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد و احتمال بارش پراکنده باران / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد
اردستان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد و احتمال بارش خفیف باران / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد
سمیرم: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد و احتمال بارش خفیف باران / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد


 

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today