تسنیم/ رئیس اداره منابع طبیعی از خلع ید ۲۰۲۸ مترمربع اراضی تصرف‌شده غیر قانونی نطنز از متخلفان خبر داد.

رحمت‌الله مرادی، رئیس اداره منابع طبیعی اظهار داشت: در اجرای دستور مقام قضایی شهرستان نطنز، مقدار 2028 مترمربع از اراضی موات واقع در منطقه اوره نطنز در حضور عوامل انتظامی، رفع تصرف و دیوار مستحدثه آن و نیز سنگ‌چین ایجاد شده در عرصه موصوف تخریب و به حالت اول اعاده و تحویل نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نطنز  شد.
مرادی ابراز داشت: با توجه به اهمیت حفظ و حراست از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی و نظر به اینکه بعضا افراد سودجو اقدام به تصرف و سوءاستفاده از اراضی ملی می‌کنند، یگان حفاظت اداره با همکاری و هماهنگی دادگستری شهرستان و نیروی انتظامی هرگونه دخل و تصرف در عرصه‌های منابع طبیعی و غیر مجاز را اعمال قانون کرده و در حال حاضر نیز با حکم مقام  قضایی مقدار 2028 متر مربع اراضی تصرف‌شده را خلع ید کرده است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today