برنا/ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج بر ضرورت آمادگی در مقابل حوادث و بحران های غیرقابل پیش بینی تاکید کرد و گفت: مانورهای آزمایشی برای سنجش آمادگی در شرایط اضطراری است و آمادگی ها در حوزه های مختلف باید بطور مداوم استمرار داشته باشد.

غفور قاسم پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج صبح امروز دوشنبه در حاشیه برگزاری بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی که در مدرسه قلم چی کرج برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت آموزش و آمادگی جامعه در مقابل حوادث غیرمترقبه اظهار کرد: مانورهای آزمایشی سنجش آمادگی در برابر بحران ها است اما برای مدیریت آن نیز باید تجهیزات و امکانات دفاعی را از قبل پیش بینی کرد.
وی با اشاره به اینکه کرج روی گسل زلزله قرار دارد گفت: تهیه و تدوین طرح جامع خطرپذیری از اولویت های مهمی است که با مشارکت دستگاه های مختلف محقق می شود.
فرماندار کرج در ادامه گفت: با توجه به خطرات موجود سوله های مدیریت بحران در شهرهای اقماری کرج باید پیش بینی شود.
وی همچنین بیان کرد: جمعیت دانش آموزی با استمرار در مانورهای آموزشی در برابر بحران های اینچنینی ایمن تر خواهند بود.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday