فارس/ استاندار البرز گفت: نهضت درختکاری باید در البرز شکل بگیرد و اداره کل منابع طبیعی با کمک خیرین می تواند با ایجاد فضای شور و نشاط در خانواده ها، مردم را برای کاشت درخت ترغیب کند.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در دیدار با اعضای مجمع خیرین آبخیزداری و آبخوان داری استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد اظهار کرد: چنین مجمعی با این تفکر و اهداف، بسیار ارزشمند است و فعالیت آنها جای تقدیر دارد.
وی ادامه داد: به طور قطع با تمام توان حامی این مجموعه هستم و در مسیر نیل به اهدافشان مساعدت خواهند داشت.
عبداللهی گفت: آبخیزداری و آبخوان داری اموری تخصصی محسوب می‌شوند و خیرین این مجمع برای جلب مشارکت مردم می‌توانند با تغییر نام آن بعنوان خیرین حفظ و ذخیره آب و اقناع سازی افکار عمومی این امر را تسهیل کنند.
وی افزود: حضور جوانان و شرکت های دانش بنیان در این مجمع می‌تواند راه‌های نوین دنیا را برای حفظ آب به مردم و مسؤولان معرفی کند.
استاندار البرز گفت: باید بدنبال ایجاد تصفیه خانه‌های محلی و امکان بازچرخانی آب در نقاط مختلف استان باشیم.
وی افزود: این مجمع می تواند فرهنگ صحیح مصرف را در عموم مردم نهادینه کند و راه‌های جلوگیری از هدر رفت آب و منابع طبیعی را به مردم آموزش دهد.
عبداللهی گفت: نهضت درختکاری باید در البرز شکل بگیرد و اداره کل منابع طبیعی با کمک خیرین می‌تواند با ایجاد فضای شور و نشاط در خانواده‌ها، مردم را برای کاشت درخت ترغیب کند.
استاندار البرز یادآور شد: این کار می‌تواند با شعار هر شهروند یک درخت، نتایج ارزشمند همچون نشاط اجتماعی، بازپیرایی فضای سبز شهری و ایجاد کمربند سبز در استان را در پی داشته باشد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday