باشگاه خبرنگاران/ اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان از فعالیت دوباره قطار تبریز - شهرستان آذرشهر خبر داد.

اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان اعلام کرد: قطار‌های مسافری ریل باس تبریز – شهرک صنعتی شهید سلیمی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در شهرستان آذرشهر از روز سه‌شنبه برای ارائه خدمات به دانشجویان، استادان دانشگاه ، کارکنان و صنعتگران شهرک صنعتی شهید سلیمی دوباره راه اندازی می‌شود.
حرکت سرویس اول این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۲۵ صبح از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و برگشت آن در ساعت ۱۴:۲۰ دقیقه از ایستگاه راه آهن شهید مدنی خواهد بود.
سرویس دوم این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعت ۱۵:۱۵ از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و در ساعت ۱۶:۳۵ از ایستگاه شهید مدنی مراجعت می‌کند.
این قطار در روز‌های پنجشنبه هر هفته و در یک سرویس در ساعت ۷:۲۵ دقیقه صبح از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام می‌شود و در ساعت ۱۶:۳۵ از ایستگاه راه آهن شهید مدنی مراجعت می‌کند.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today