مهر/ استاندار بوشهر گفت: از مدیران استان خواسته‌ایم که از رسانه‌های استان شکایت نکنند.

احمد محمدی‌زاده، استاندار بوشهر، با بیان اینکه رابطه مدیران با رسانه‌ها در استان بوشهر باید رابطه پدر و فرزندی باشد گفت: از مدیران استان خواسته‌ایم که از رسانه‌های استان شکایت نکنند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar