تحلیل بازار / نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به اینکه ۳۰ درصد استان دارای مشکل آبی است، ساخت سد در بالادست منابع آبی مازندران را هدر دادن بین المال دانست..

منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به کاهش منابع آبی و ذخایر سدهای استان اظهار داشت: به عنوان نمونه ظرفیت سد شهید رجایی ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب بوده ولی اکنون ۶۰ میلیون مکعب ذخیره آبی دارد.
وی با عنوان اینکه میزان ذخایر آبی استان کاهش یافته است، احداث سد در بالادست منابع آبی استان را به ضرر دانست و گفت: در حال حاضر در استان ۳۰ درصد مشکل آب داریم و سیاست های قبل سال های قبل در بروز مشکلات تاثیرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات ناشی از کارهای غیرکارشناسی است، گفت: ساخت سدسازی در بالادست منابع آبی استان توجیه اقتصادی ندارد و ضربه بیت المال محسوب می شود.
زارعی یادآور شد: همچنین بسیاری از سدسازی های موجود در کشور توجیه اقتصادی ندارد و اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که ساخت سد در بالادست منابع آبی استان توجیه ندارد، باید جلوی آن گرفته شود.
وی انتقال آب برای صنعت در کویر را ضربه به بیت المال دانست و گفت: انتقال آب بین حوزه ای در حوزه صنعت ممنوع است و فقط باید برای تامین آب شرب صورت گیرد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today