مهر/ معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی همدان گفت: برای مسکن فرهنگیان زمینی حدود ۶۸۰ هکتار مدنظر است که هنوز تامین نشده است.

مجید صالحی امیر، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی همدان در خصوص طرح مسکن فرهنگیان در استان همدان مطرح کرد: برای مسکن فرهنگیان زمینی حدود ۶۸۰ هکتار مدنظر است و وزیر دستور آن را داده و زمانی که زمین آن مهیّا شود، این طرح نیز به جریان می‌افتد.
وی با بیان اینکه نه تنها مسکن مخصوص فرهنگیان بلکه دستگاه‌های دیگری که دارای تفاهم نامه هستند نیز در این راستا می‌توانند وارد کار شوند، گفت: اما در حال حاضر زمین نداریم و طرح مسکن فرهنگیان در استان همدان نیز هنوز به جایی نرسیده است.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی همدان تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه با وزارتخانه، تماماً خود دستگاه‌های مربوطه وظیفه تأمین زمین را برعهده دارند.
صالحی امیر خاطرنشان کرد: همچنین در این تفاهم نامه مطرح شده که اگر دستگاه‌های مربوطه زمین نداشتند و در صورت موجود بودن زمین این موضوع برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
 
  
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today