باشگاه خبرنگاران/ امسال سرقت خرد در خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد افزایش داشته است.
 
هاشمی رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: امسال به طور کلی سرقت‌های خرد در استان نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد افزایش یافته است که این درصد برای هر شهرستان ممکن است بیشتر یا کمتر از ۱۳ درصد باشد.
او افزود: البته به همان نسبت ۱۳ درصد افزایش سرقت، از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش کشفیات بوده ایم.
هاشمی ادامه داد: البته کماکان از نظر فراوانی سرقت در کشور رتبه‌ی ۳۱ را داریم و به نسبت دیگر استان‌ها از امنیت بالاتری برخورداریم، اما این باور غلط که استان ما به طور کامل امن است را باید دور بریزیم.
رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: باور غلطی وجود دارد که، چون استان امنی هستیم میزان رعایت‌ها و محافظت از اموال باید کمتر باشد در صورتی که باید آگاه باشیم سرقت در هر استانی رخ می‌دهد و استان ما نیز مستثناء از این قضیه نیست.
او بیان کرد: سارق حرفه‌ای به فردی گفته می‌شود که سرقت را به طور مستمر و به عنوان کار اصلی خود با استفاده از تجهیزات و روش‌های حرفه‌ای انجام می‌دهد که ما در استان سارق حرفه‌ای که بومی باشد نداریم.
هاشمی عنوان کرد: سارق حرفه‌ای داشته ایم که غیر بومی بوده و از دیگر استان‌ها آمده است که با درایت نیرو‌های آگاهی دستگیر شده اند.
رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: نوع دیگر سرقت این است که فرد تکرار جرم دارد، ولی از شگرد خاصی استفاده نمی‌کند که این نوع سرقت در استان ما وجود دارد.
او گفت: یکی از مشکلات اساسی افزایش سرقت ها، در دسترس بودن اموال و یا عدم محافظت کافی از آنان است به طور مثال ماشین‌هایی که به دلیل نبود پارکینگ در معابر پارک می‌شوند و هیچ دوربین مخفی‌ نیز در آن محدوده نصب نیست.
هاشمی ادامه داد: معمولأ هر سال در این فصل شاهد افزایش سرقت در محصولات کشاورزی نیز هستیم که کشاورزان باید مراقب محصولات خود مانند زرشک باشند و نسبت به انبار کردن و قرارد دادن آن‌ها در انبار‌های امن اقدام کنند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today