مهر/ قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز چهارشنبه ١٠ آذر ١۴٠٠ در صرافی های بانکی با ۵٠ تومان افزایش نسبت به دیروز به ٢۶ هزار و ۵۶٣ تومان رسید.

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز چهارشنبه ١٠ آذر ١۴٠٠ در صرافی های بانکی با ۵٠ تومان افزایش نسبت به دیروز به ٢۶ هزار و ۵۶٣ تومان رسید.
امروز صرافی ها هر دلار را ٢۶ هزار و ٣٧ تومان خریداری می کنند.
امروز همچنین قیمت خرید هر یورو ٣٠ هزار و ۴۵ تومان و قیمت فروش آن ٣٠ هزار و ۶۵٢ تومان است که نسبت به دیروز ١۵٢ تومان کاهش داشته است .

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran