ایسنا/ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مدیران مدارس شبانه روزی که دانش آموزان خوابگاهی دارند بایستی طبق ظرفیت اعلام شده پذیرش دانش آموزان را انجام دهند و نسبت به اجرای دقیق نکات بهداشتی کوشا باشند.

محمد قویدل، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در نشست خود با مدیران مدارس متوسطه بستک، با اشاره به بازگشایی حضوری مدارس و حفظ سلامتی دانش آموزان در مدارس با توجه به شرایط وجود بیماری کرونا در سطح جامعه، اظهار کرد: حفظ سلامتی همکاران و دانش آموزان در زمان حضور خود در مدارس جزو اولویت‌های آموزش و پرورش است و بایستی تمامی پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.
وی ضمن تبیین دستورالعمل های جدید رعایت نکات بهداشتی در مدارس، اضافه کرد: دانش آموزان و همکاران باید دو دُز واکسن تزریق کرده باشند و کارت واکسن خود را یا دیجیتال و یا پرینت شده در اختیار مدرسه قرار دهند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مدیران مدارس ضمن رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی در مدارس، به منظور کیفیت بخشی به آموزش داشتن الگوی برنامه کلاسی امری ضروری است.
قویدل با اشاره به ارسال دستورالعمل اجرایی بازگشایی مدارس شبانه روزی و پذیرش دانش آموزان خوابگاهی، افزود: مدیران مدارس شبانه روزی که دانش‌آموزان خوابگاهی دارند بایستی طبق ظرفیت اعلام شده پذیرش دانش آموزان را انجام دهند و نسبت به اجرای دقیق نکات بهداشتی کوشا باشند.
وی با بیان اینکه آموزش مجازی نمی تواند جایگزین آموزش و حضوری شود، بیان کرد: دانش‌آموزان و همکاران در مدت زمان حضور خود در مدرسه جهت حفظ سلامتی خودشان استفاده از ماسک الزامی است.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today