صدا و سیما/ 1500 هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده‌رود آزادسازی شد.


احمدرضا صادقی، مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به شناسایی 2300 تخلف در بالادست سد زاینده‌رود و تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها گفت: ۱۱۰ هکتار از اراضی حاشیه زاینده‌رود نیز در پایین دست زاینده رود آزادسازی و ۹۳۵ ادوات برداشت غیر مجاز آب توقیف شده است.
وی تاکید کرد: شرکت آب منطقه‌ای با جدیت تمام بر میزان برداشت‌ها نظارت و از برداشت غیر مجاز جلوگیری می‌کند.
وی افزود: تاکنون ۹۰ کیلومتر دیوارسازی و ۴۰۰ کیلومتر شاخص‌گذاری در حد و بستر رودخانه‌های استان اصفهان صورت پذیرفته است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today