آخرین خبر/ گروه رسانه‌های استانی آخرین خبر در تحریریه این رسانه در شهر مشهد به دنبال جذب نیرو است.

آخرین خبر خراسان رضوی در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/khorasan_today
آخرین خبر خراسان رضوی در تلگرام :
https://t.me/Toos_today